Esperanto

Kijiva Eсперанто - klubo "Ora Pordego" estas la plej multnombra e-kolektivo en Ukrainio, 
la plej malnova e-klubo en Kijivo, fondita en la jaro 1973. Klubkunvenoj okazas dufoje monate.

Niaj kontakteblecoj:strato Ivana Kudri, 38-B.Telefonoj: 5725615, 0974403172.
E-mail: junaj_koroj@ukr.net